Pipsa Allén: Tehyläiset ärsytetty äärimmilleen – palkkaa pitää saada lisää

Tehylle valitaan marraskuussa uusi puheenjohtaja. Tehy-lehti haastattelee kaikki ehdokkaat.

Kuvateksti
Pipsa Allén tavoittelee Tehyn puheenjohtajuutta Arvo Ammattitaidolle -ryhmän ehdokkaana. Kuva Kirsi Tuura.

1. Pipsa Allén, miksi liityit aikoinaan Tehyyn?

Pidin itsestäänselvänä, että haluan mukaan ammattiyhdistysliikkeen joukkovoimaan. Ymmärsin jo opiskeluaikana, kuinka hitaasti muutos tapahtuu. Saimme silloin viimein läpi sen, että harjoitteluajan työvaatteet pitää tulla työnantajalta. Tämän tavoittelu oli aloitettu jo kauan ennen minun puheenjohtajakauttani opiskelijayhdistyksessä.

2. Miten käy suomalaisen sopimus­kulttuurin?

Meillä on ollut hyvä, neuvotteleva sopimuskulttuuri ja olemme saaneet asioita aikaiseksi. Se on hyödyttänyt yhteiskuntaa.

Nykyinen kunnallinen virka- ja työehtosopimus on kuitenkin kestämätön. Koulutettu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö tarvitsee nyt oman sopimuksen. Ei voi olla niin, että kunta-alalla pitää olla laaja, hyvin erilaisten ammattien välinen konsensus.

Ihanteellisinta olisi, että alan henkilöstöllä olisivat samat työsuhteen ehdot riippumatta siitä, työskentelevätkö he julkisella vai yksityisellä sektorilla. Kun olisimme kaikki saman sopimuksen alla, siirtyminen työnantajalta toiselle olisi helpompaa.

3. Ennusta, miten sote etenee.

Uudistusta on valmisteltu niin kauan, että toivoisin, että se viedään nyt maaliin. Tarkoitus on, että yli 200 000 alan työntekijää siirtyy maakuntien palvelukseen. Kerralla tavoiteltavan muutoksen suuruus hirvittää.

Esimerkiksi valinnanvapauden suhteen kannattaa tehdä kokeiluja, joiden perusteella voidaan tehdä myöhemmin päätöksiä. Työntekijät tietävät, miten muutos kannattaisi tehdä, ja siksi heitä pitäisi kuulla enemmän.

Paljon riippuu siitä, miten eri tietojärjestelmät saadaan pelaamaan keskenään. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille pitää rakentaa uusia palikoita. Siitä tulee kustannuksia ja tältä työltä puuttuu vielä tekijöitä.

4. Kuinka Tehy säilyttää vahvuutensa?

Paikallisen edunvalvonnan arvostusta pitää nostaa. Meillä ei ole vahvaa organisaatiota ilman hyvää ammattiosastojen, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaa. Vaikka tulisi minkälaisia sähköisiä apuvälineitä, tarvitsemme osaavaa ja motivoitunutta väkeä.

Yhteistyöjäsenjärjestöjen ja Tehyn toiminnan tiivistäminen tuo lisäarvoa. Taloudellinen ja ammatillinen edunvalvonta on hoidettava vahvasti yhdessä. Lisäksi pitää ottaa huomioon eri ammattiryhmien erityispiirteet.

5. Miksi olisit hyvä puheenjohtaja?

Minulla on laajat verkostot, paikalliselta tasolta valtakunnalliselle. Sen lisäksi tunnen paljon poliittisia toimijoita yli puoluerajojen, sillä olen ollut 20 vuotta kuntapolitiikassa.

Vaikka minulla on ollut paljon edustustehtäviä, olen säilyttänyt yhteyden rivityöhön. Viimeiset kaksi ja puoli vuotta esimiehenä on avannut uusia ovia tehyläiseen edunvalvontaan. Puhun jäsenten suulla. Tehyn valtuuston puheenjohtajuus on antanut hyvät eväät tehdä yhteistyötä eri ryhmien kanssa.

Olen luotettava ja ahkera, enkä väsy helposti. Olen rehellinen itselleni ja muille. Olen mielestäni helppo lähestyä ja haluan kuunnella.

6. Mikä on Tehyn tärkein tavoite?

Väki on ärsytetty äärimmilleen. Tehyläisten pitää saada lisää palkkaa. Sen aika on nyt.

 

 

Pipsa Allén

  • Raisiolainen osastonhoitaja ja erikoislaboratoriohoitaja, 57 vuotta
  • Luottamustoimia: Tehyn valtuuston puheenjohtaja, STTK:n hallituksen varajäsen, Suomen Bioanalyytikkoliiton puheenjohtaja
  • Päivätyö: Osastonhoitaja synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulontakeskuksessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä
  • Taustaryhmä: Arvo Ammattitaidolle – Värdera Yrkeskunskapen
  • Kampanjasivu: www.arvoammattitaidolle.fi

 

 

Lue muiden puheenjohtajaehdokkaiden haastattelut:

Anna-Leena Brax

Kati Jetsu

Marjut McLean

Millariikka Rytkönen

Puheenjohtajan valitsee Tehyn uusi valtuusto.