Mielisairaus on yhä stigma miljardeille

Mielenterveys- ja päihdesairaudet ovat Kiinassa ja Intiassa iso ongelma. Asiallista hoitoa ei ole tarjolla.

Kuvateksti
Intiassa ja Kiinassa asuu yhteensä yli 2,5 miljardia ihmistä eli lähes 40 prosenttia ihmiskunnasta.

Maailman mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivistä joka kolmas asuu Kiinassa ja Intiassa. Arvioon sisältyvät mielenterveys- ja päihdeongelmien lisäksi myös autismin kirjon häiriöt sekä epilepsia ja dementia. Tiedot perustuvat kolmen tutkimuksen sarjaan, joka julkaistiin Lancet- ja Lancet Psychiatry -lehdissä.

Kiinassa ja Intiassa on vakavia puutteita mielenterveyspalveluiden määrässä, laadussa ja saatavuudessa, minkä lisäksi mielisairauksiin liittyy edelleen stigma ja häpeää. Vain alle prosentti maiden terveydenhoitobudjetista on suunnattu mielenterveyteen. Suurelta osin nämä potilaat jäävätkin yhteiskunnan terveydenhuollon ulkopuolelle.

Kiinassa vain kuusi prosenttia masennusta ja muita yleisiä mielenterveysongelmia potevista saa asianmukaista hoitoa sairauteensa. Sama koskee päihdeongelmaisia sekä dementia- ja epilepsiapotilaita. Psykoosioireista kärsivistä 40 prosenttia ei ole koskaan ollut lääkärin hoidossa. Intiassa vain joka kymmenes mielenterveyspotilas on saanut asianmukaista hoitoa.

Lääkäreiden sijaan monet potilaat hakeutuvat perinteisten hoitojen, kansanparantajien ja vaihtoehtohoitojen piiriin. Tutkijat toivovat, että parantajien resurssit valjastettaisiin mielenterveyspotilaiden avuksi. Monen potilaan tilanne parantuisi huomattavasti, jos parantajat tunnistaisivat vakavista mielenterveysongelmista kärsivät ja ohjaisivat heidät asianmukaiseen hoitoon.

Uutispalvelu Duodecim