Hoitajan arki sote-myrskyssä: väsymystä muutospaineiden keskellä

Hankeähky, muutosväsymys ja kehittämistoimintaan uupuminen ovat valitettavan tuttuja monelle hoitajalle. Sote-alan säästöpaineet ovat vieneet hoitajien jaksamisen äärirajoille keskellä kroonista hoitajapulaa.

Hoitajan työ on aina ollut vaativaa, mutta viime vuosina se on muuttunut entistä raskaammaksi johtuen moista eri syistä. 

Yksi keskeisistä tekijöistä on jatkuva muutospaine ja siihen liittyvä hankeähky. Hoitajat ovat joutuneet vuosikausiksi lukemattomien uudistusten, projektien ja kehittämistoimien kohteeksi, mikä vaatii jatkuvaa sopeutumista, venymistä ja uuden opettelua. 

Muutos voi olla hyväksi, mutta liian kauan jatkuessaan se aiheuttaa väsymystä ja turhautumista. Työntekijät eivät aina ehdi omaksua uusia käytäntöjä ennen kuin uutta muutosta pukkaa. Tällainen toiminta ei edistä hoitotyön tekemistä, vaan hidastaa tehokasta kehittämistä.

Jatkuva muutosten pyörre väsyttää henkisesti ja fyysisesti, mikä heikentää työmotivaatiota ja työtyytyväisyyttä. Kun työntekijät kokevat, että heidän perustyöpanostaan ja ammattitaitoaan ei arvosteta tai kuulla, voi työuupumus iskeä nopeastikin. Sitä ei voi kuitata puhumalla vain muutosvastarinnasta.

Hyvinvointialueita ravisteleva yt-neuvotteluaalto on lisännyt hoitajien stressilukemia entisestään. Tulevaisuuden epävarmuus heijastuu väkisinkin työilmapiiriin ja vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin, vaikka oma työpaikka ei olisi suoraan uhattuna. 

Sote-alan hoitajapula on viime vuosina kärjistynyt entisestään, mikä luo lisähaasteita hoitohenkilökunnalle. Hoitajien työkuorma kasvaa, kun työntekijöitä on liian vähän suhteessa potilasmääriin. Silti johdon luoma tehostamispaineprässi ei hellitä otettaan hoitotyöstä. Tällainen osaamaton johtaminen voi vaarantaa hoidon laadun ja potilasturvallisuuden.

Vaikka haasteet ovatkin suuria, on tärkeää muistaa, että hoitajat tekevät joka päivä arvokasta työtä potilaiden hyvinvoinnin eteen keskellä sote-palveluiden hengiltä säästämisen hurlumheitä. Olisi välttämätöntä tunnistaa nämä haasteet ja tukea hoitohenkilökuntaa ja tarjota heille lisää työkaluja vaativaan työhön. Mutta. Se maksaa.

Sote-uudistuksen myötä onkin tärkeää kiinnittää erityistä huomiota hoitajien työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Välillä olisi syytä pohtia kannattaako seuraavaa kehittämishanketta lykätä siksi aikaa, kunnes edellisen innovaation edut ja haitat on kunnolla jalkautettu ja arvioitu. 

Hölmöläisten peiton jatkaminen uudella hankkeella tai hankinnalla koituu hoitoalalla lopulta kaikkein kalleimmaksi vaihtoehdoksi.

 

Seuraa ja kommentoi blogia. Tämä teksti myös tykkää, kun sitä jaetaan luettavaksi muille. Mainion Facebook-sivulle pääset tästä.