Hoitajan työhyvinvoinnissa sujuva arki on mittaamattoman tärkeää

Hoitotyössä päivät täyttyvät moninaisista tilanteista, joissa potilaiden tarpeet, tarkat hoitoprotokollat ja tiimityöskentely vaativat jatkuvaa keskittymistä ja taitoa. Mutta mitkä tekijät ovat avainasemassa, jotta hoitohenkilökunta voi arjessaan hyvin?

Arjen sujuminen on hoitajan työssä kaikkein tärkeintä. Se on lanka, joka yhdistää päivät toisiinsa ja mahdollistaa laadukkaan toiminnan. Hoitajan arki on täynnä pieniä positiivisia rutiineja, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi työilmapiiriin ja työtyytyväisyyteen. 

Esimerkiksi työpäivän aloittaminen sujuvalla raportilla voi tiedon lisäksi tarjota hoitajille vahvempaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja parantaa työhyvinvointia. 

Hoitotyössä rutiinit tarjoavat selkeyttä ja ennakoitavuutta kiireisessä työympäristössä. Toimin sairaanhoitajana tehokkaammin ja varmemmin, kun tiedän suurin piirtein mitä työpäivän aikana tapahtuu ja mitä voi olla vastassa. 

Hoitotoimenpiteiden ennakoitavuus ja suunnitelmallisuus vähentävät stressiä ja lisäävät työn iloa. Jatkuva epävarmuudessa työskentely ja poukkoilu paikasta toiseen on kuluttavaa. Ennakoimaton toiminta on työnantajallekin kallista.

Kenties kaikkein tärkein tekijä hoitotyössä on psykologinen turvallisuus. Työyhteisön ilmapiiri, jossa jokainen tuntee olevansa arvostettu ja tulevansa kuulluksi, luo perustan onnistuneelle hoitotyölle. Kuuntelemiselle ja palautteen antamiselle on oltava arjessa tilaa ja omat rutiininsa. 

Kun voin sairaanhoitajana luottaa siihen, että mielipiteitäni ja huolenaiheitani kuunnellaan ja kunnioitetaan, voin paremmin keskittyä potilaideni hoitamiseen. Pitkä aika ilman palautetta töitä paiskien maistuu pidemmän päälle puulta, vaikka hoitotyö kuinka kiehtoisi.

Hyvä työporukka on hoitotyön kulmakivi. Yhteistyö, tuki ja ymmärrys toisia kohtaan ovat keskeisiä tekijöitä, jotka auttavat hoitohenkilökuntaa jaksamaan vaikeina hetkinä ja juhlimaan onnistumisia yhdessä. Se ei muodostu niinkään juhlapuheissa, vaan arkisista käytännöistä ja kollegiaalisuuden kunnioittamisesta.

On hyvä muistaa, että hoitotyön arki on ajoittain haastava, mutta myös täynnä mahdollisuuksia luoda merkityksellisiä kokemuksia niin hoitohenkilökunnalle kuin potilaillekin. 

Miten sinun arkinen työsi tänään sujuu?

 

Seuraa ja kommentoi blogia. Tämä teksti myös tykkää, kun sitä jaetaan luettavaksi muille. Mainion Facebook-sivulle pääset tästä.