Tulisiko hoitajalle vihdoin työrauha?

Hoitotyössä kaivataan työrauhaa ja mahdollisuutta keskittyä potilaan hoitamiseen. Teknologiaan viisaalla hyödyntämisellä voisi olla rauhoittava vaikutus myös hoitotyön kiireiseen arkeen.

Kuva: Canva

Sote-alalla odotukset digitalisaation ja teknologian arkea helpottavista vaikutuksista ovat suuria. Ajatus siitä, että innovaatiot voivat kohentaa potilaiden elämää, on tärkeä ja innostava. Hieman harvemmin käymme keskustelua siitä, mikä potentiaali teknologian lisäämisellä voisi olla hoitajan työhyvinvoinnin edistämiseen.

Jokainen hoitaja tietää, miten vaativaa ja kiireistä hoitotyö voi olla. Toivon, että teknologiaa kehitettäisiin yhä enemmän hoitajien työssäjaksamisen tukemiseen. Käytännössä kaipaan, että teknologia rauhoittaisi hoitajan työtä. Erilaiset teknologiset ratkaisut ovat paikallaan esimerkiksi ympärivuorokautisten rutiinitehtävien suorittajana.

Kuvittele tilanne, jossa teknologia ottaa osan rutiinitehtävistä hoitaakseen ja antaa hoitajalle enemmän aikaa keskittyä potilaiden yksilölliseen hoitoon ja välittämiseen. Tämä on lupaus, joka hoitajan eteen usein maalataan, kun puhutaan teknologiasta osana hoitotyötä.

Valitettavasti välillä käyttäjäkokemus on ollut toinen. Harmaat hiukset ovat lisääntyneet ja toimimattomat järjestelmät hidastaneet potilaan kanssa tehtävää työtä.

Odotukseni eivät rajoitu vain mahdollisuuteen keskittyä hoitotyöhön paremmin. Haluaisin teknologiasta tukea myös työstä palautumiseen. Fiksu työtaakan jakaminen älykkäiden järjestelmien kanssa voisi helpottaa psyykkistä kuormaa. Se antaisi hoitajalle tilaa rentoutua ja palautua työn rasituksista.

On myös tärkeää, että hoitotyön esihenkilöt saavat tarvittavan koulutuksen ja tuen, jotta he osaavat johtaa vaikkapa robotiikkaa ja tekoälyä rinnan hoitajien johtamisen kanssa. Tasapaino inhimillisen hoitotyön ja teknologisten resurssien välillä kun vaatii aivan uudenlaista osaamisen johtamista ja tasapainoista resurssien budjetointia hoitotyöhön.

Toivon sitäkin, että teknologia tarjoaisi ratkaisuja, jotka eivät lisää stressiä. Pienenä pelkona kun on, että teknologian käyttöönotto nähdään hoitotyössä vain välineenä. Hoitaja- ja resurssipulassa sillä pyritään korvaamaan inhimillistä vuorovaikutusta, vaikka juhlapuheissa toisin väitettäisiin.

Ylipäätään toivoisin enemmän keskustelua teknologian käytön plussista ja miinuksista hoitotyöntekijöille. Toivon, että voisimme lopulta todeta, ettei teknologia ole vain työväline, vaan voimavara, joka tekee hoitotyöstä entistä merkityksellisempää ja auttaa hoitajia voimaan paremmin.

Mitä mieltä sinä olet?

 

Seuraa ja kommentoi blogia. Tämä teksti myös tykkää, kun sitä jaetaan luettavaksi muille. Mainion Facebook-sivulle pääset tästä.